Zdravotnícke právo

Trestné právo

Vymáhanie pohľadávok

Zdravotnícke právo

Komplexná príprava dokumentácie pre subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva. Riešenie sťažností a sporov v oblasti zdravotníctva.

Rodinné právo

Zastupovanie v rozvodových konaniach. Zastupovanie v konaniach o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zastupovanie v konaniach o určenie výšky výživného.

Súdne spory

Zastupovanie klientov v súdnych sporoch rôznych druhov z oblasti súkromného aj verejného práva ako napríklad občianskeho práva, trestného práva, pracovného práva a ďalších.

O kancelárii

Sme nezávislá advokátska kancelária, ktorá od roku 2016 poskytuje komplexný právny servis so zameraním na občianske a trestné právo s vysokou mierou úspešnosti. Každý jeden prípad, ktorý nám zveríte, posudzujeme individuálne so zohľadnením všetkých jeho špecifík a so snahou poskytnúť Vám nadštandard. Vyznávame tradičné hodnoty advokácie založené na vzájomnej dôvere a dlhodobých férových vzťahoch s klientmi.

Jediný konateľ a spoločník kancelárie JUDr. Roman Hojer je absolventom Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia ako aj po jeho ukončení pôsobil v slovenskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie. Členom Slovenskej advokátskej komory sa stal v roku 2012, od roku 2018 je i jedným z partnerov v spoločnosti MEDIPORA – poradenstvo pre lekárov s.r.o. poskytujúcej odborné poradenstvo v oblasti medicínskeho práva (www.medipora.sk).

Súčasťou advokátskej kancelárie je aj advokátska koncipientka Ing. Mgr. Dominika Kurnotová, ktorá sa špecializuje predovšetkým na trestné a rodinné právo.

about

MOJE REFERENCIE

Ukončené vzdelanie

Masarykova Univerzita v Brne, Česká republika, 2008, Mgr. Akadémia Policajného zboru, Slovenská republika, 2009, JUDr.

Motto

"Vždy budete našou prioritou."

Mám 11 ročné

skúsenosti
v advokátskej praxi

Napíšte mi

JUDr. Roman Hojer s. r. o.
advokátska kancelária
0904 986 065
roman.hojer@hojer.sk

Blog

05 sep, 2016

Posudok o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Zákon č. 437/2004 Zb. O náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského

20 máj, 2017

Ako si poradiť s trestným oznamením ?

Boli ste poškodený trestným činom chcete podať trestné oznámenie, ale neviete akým spôsobom?