Rodinné právo

Rodinné právo

Zastupovanie v rozvodových konaniach. Zastupovanie v konaniach o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zastupovanie v konaniach o určenie výšky výživného.