Súdne spory

Súdne spory

Zastupovanie klientov v súdnych sporoch rôznych druhov z oblasti súkromného aj verejného práva ako napríklad občianskeho práva, trestného práva, pracovného práva a ďalších.