Zdravotnícke právo

Zdravotnícke právo

Komplexná príprava dokumentácie pre subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva. Riešenie sťažností a sporov v oblasti zdravotníctva.